Obchodní název společnosti: TESTA s.r.o.

Adresa společnosti: Šedivská 838, 561 51, Letohrad

Identifikační číslo organizace IČ: 60109360

Daňové identifikační číslo organizace DIČ: CZ60109360

Banka: Oberbank AG pobočka Česká republika, číslo účtu: 2221107070/8040

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: 1387557480/2700

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5309, dne 23.11.1993.