Společnost TESTA se snaží být svým zákazníkům seriozním a kvalitním obchodním parterem podnikajícím podle zásad poctivého obchodního styku. Svou nabídkou a vyřizováním zakázek na vysoké úrovni naplňuje společnost TESTA svůj cíl - uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Od počátku působení na stavebním trhu je kladen důraz zejména na dosažení co možná nejvyšší jakosti prací, provozního servisu a ochrany životního prostředí.

 

Společnost TESTA poskytuje služby na vysoce kvalitní a ustálené úrovni. Těchto svých standardů dosahuje použitím těchto nástrojů:

  • použití nejnovějšího tuzemských i zahraničních technologií a průběžnou inovací výrobního programu v souladu s požadavky trhu
  • používání certifikovaných materiálů s osvědčením o shodě
  • výběr kvalifikovaných pracovníků, jejich proškolování a vysoká míra stabilizace
  • orientace způsobu řízení na všech úrovních s důrazem na aktivní osobní přístup vedení ke svým zaměstnancům
  • trvale pozitivní přístup společnosti k ochraně životního prostředí

Snadnou komunikací, dodáváním stavebních celků či materiálů a poskytováním služeb svým zákazníkům však činnost společnosti TESTA zdaleka nekončí. Každému zákazníkovi je poskytnout servis s cílem uspokojit jeho požadavky a zajistit, aby dodávky a služby byly poskytovány v deklarované kvalitě.

I v dalších letech si chce společnost TESTA udržet svou pozici na stavebním trhu. Za tímto účelem bude i nadále poskytovat služby nejvyšší možné kvality a rozvíjet vzájemnou spolupráci se svými zákazníky.

 

Informace o zpracování osobních údajů (OÚ):

Správce OÚ je Testa s.r.o. sídlo: Šedivská 838, 561 51 Letohrad, IČ: 60109360, DS: dai62ks, telefon: +420 602 456 587, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, z obecně závazných právních předpisů a osobní údaje, které slouží k naplnění jejího předmětu činnosti, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti. OÚ jsou třetím stranám předávány pouze zákonem stanoveným osobám nebo smluvním partnerům.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.